VÄLKOMMEN TILL MALM SVENSKA UNGDOMSFÖRENING!

 

Under Aktuellt nedan ser du vad som händer på Solhem!

Följ oss också på Facebook.

AKTUELLT

 

Årsmöte 25.3.2021 kl 18

Malm Svenska Ungdomsförening r.f. kallar till årsmöte torsdagen den 25 mars 2021 kl 18. Mötet hålls digitalt via Google Meet från Solhem. Deltagandet via distans rekommenderas. Förutom stadgeenliga ärenden behandlas ändring av föreningens stadgar. Anmäl ditt deltagande senast 23.3 till info@msuf.fi så får du linken till mötet samt materialet. Välkommen!