Talko på Solhem söndagen den 21.5.2023 från kl 12.

Kom med och dra ditt strå till stacken, det finns mycket att göra både ute och inne! Putsning här och där och i köket, skafferiet, damm från salens väggar, isoleringsskivorna bort från jordkällaren etc.

Vi bjuder på soppa och kaffe!

Välkommen!

------------------------------------------------------------------------------

VERKSAMHET på Solhem våren 2023      

Musiklek med Sussi, Ludde och Macke, för barn 0-4 år, torsdagar kl 10. Första gången 12.1 Efter musikleken familjecafé. Ordnas i samarbete med Norr om Stan. Mera info www.nos.fi

Dramaklubb för åk 3-6, torsdagar kl 17.30-19 fr.o.m. den 19.1. 2023. Ledare är dramapedagog Ann-Marie Walsh. - Du som gillar teater och drama, kom med! Vi arbetar med improvisation, teaterövningar, rollspel, röst och rörelse. Drama är spännande och roligt! Deltagaravgift 30 € för vårterminen. Anmälningar beatrice.wallman@gmail.com senast den 9.1.2023. Dramaklubben är ett samarbete med Nylands Svenska Ungdomsförbund.

Dramaveckoslut för åk 3-6 den 18-19.3. 2023 (OBS Nytt datum) under ledning av dramapedagog Nina Tikkanen.  Deltagaravgift för veckoslutet 27 €. Egen matsäck med! Mera information och detaljerad tidtabell senare.  Anmälningar och förfrågningar: beatrice.wallman@gmail.com . -  Det blir ett intensivt veckoslut som resulterar i en föreställning för familjerna på söndagen.

Improvisationsteaterövningar torsdagar kl 18.30-20 fr.o.m. 19.1. för vuxna och unga. Inga förhandskunskaper krävs, kom gärna och prova en gång, det binder inte. Avstressningsgaranti! Vi går igenom improns grunder: samarbete, spontanitet och kommunikation. Ledare dramapedagog Nina Tikkanen. Deltagaravgift 7 € per gång. Anmälningar till erja.lindfors@kolumbus.fi.

Knyppling tisdagar kl 17.15-19.30. Ledare Anne Hellman. Passar både nybörjare och erfarna knypplare. Du får vid behov låna dyna och pinnar i början. Ordnas i samarbete med Norr om Stan. Mera info www.nos.fi

Månadsträff med tema och kaffeservering

-       den 15.2. kl 18 (onsdag). Arkeolog Andreas Koivisto berättar om utgrävningar i Vanda.

-       den 19.4. kl 18 (onsdag). Vaula Meisalmi berättar om Rekku Rescues verksamhet. Rekku Rescue hjälper hemlösa katter och hundar

Årsmöte 22.3. kl 18. Stadgeenliga ärenden med kaffe och dopp

Vårtalko 21.5 kl 12-15. Solhem och gården piffas upp inför sommaren

Förfrågningar om verksamheten: beatrice.wallman@gmail.com

Uthyrning. Har du en fest på kommande? Då kan du hyra festsalen och/eller buffén samt köket på Solhem - se mera info på hemsidan www.malmsvenskauf.fi. Bokningar och förfrågningar tfn 050 385 2323/Ahlfors kl 18-20 eller per e-post info@msuf.net

VÄLKOMMEN! Vi ses på Solhem!

 

Illustration av Maria Sann

                                                                    Illustration Maria Sann

RÄDDA SOLHEM-insamlingen avslutades den 13.8.2021.

Malm Svenska Ungdomsförening framför sitt varmaste tack till alla som deltagit i insamlingen! Förutom pengar som strömmat in har vi fått värdefull feed back i form av idéer och förslag för utvecklandet av verksamheten. Dem ska vi noggrant gå igenom och helt säkert förverkliga en del.

Insamlingen inbringade över 4000 €, vilket hjälper Solhem en god bit på vägen. Intäkterna från insamlingen kommer att användas för löpande kostnader men också för reparation av föreningshusets stolar. 

PELASTA SOLHEM – keräys päättyi 13.8.2021

Malm Svenska Ungdomsförening rf kiittää lämpimästi kaikkia keräykseen osallistuneita! Rahan lisäksi saimme arvokasta palautetta ja ideoita toiminnan kehittämiseen. Käymme ne kaikki huolellisesti läpi ja toteutamme varmasti osan.

Keräys tuotti yli 4000 € mikä auttaa Solhemia hyvän matkaa. Keräyksen tuotto tullaan käyttämään talon juokseviin kustannuksiin ja myös seuraintalon tuolien korjaukseen.