Vill du bli medlem i MSUF? Alla nya medlemmar är välkomna! Som medlem erbjuder vi dig följande:

rösträtt på föreningsmöten

möjlighet att delta i verksamheten

möjlighet att delta i styrelsearbetet

du får också rabatt på kurser/klubbar som ordnas i samarbete med Norr om Stan

Din medlemsansökan kan du skicka in per e-post till adressen info(a)msuf.net